GE 200NG

  • GE 200NG-MAN2876-EN

    GE 200NG-MAN2876-EN

    1. Տեխնիկական տվյալները հիմնված են բնական գազի վրա `10 կՎտժ / Նմ³ կալորիականությամբ և ոչ մի մեթանով: > 90% 2. Տեխնիկական տվյալները հիմնված են 6 կՎտժ / Նմ³ կալորիականությամբ և ոչ մի մեթանի կենսագազի վրա: > 60%

Ուղարկեք ձեր հաղորդագրությունը մեզ:

Գրեք ձեր հաղորդագրությունն այստեղ և ուղարկեք մեզ